Politica de confidențialitate și cookie-uri

Apreciem încrederea dvs.

Medochemie Limited („Medochemie”) este o entitate înregistrată în Cipru cu numărul de înregistrare HE7761, care se ocupă cu producerea, vânzarea și distribuția de medicamente și/ sau produse medicinale și/ sau farmaceutice.

Această politică este aplicabilă și pentru MEDOCHEMIE ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Prof. Dr. I. Cantacuzino 5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40 / 20839/1994, Cod fiscal unic 6436174, ca parte a Medochemie Limited.

La Medochemie înțelegem pe deplin importanța protecției și a confidențialității datelor cu caracter personal pentru toate persoanele cu care Medochemie are relații și vă ține la curent cu:

 • ce informații cu caracter personal colectăm despre dvs.;
 • modul în care utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal;
 • pe ce bază folosim informațiile dvs. cu caracter personal;
 • pentru cât timp păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal;
 • când, cum și de ce putem comunica informațiile dvs. cu caracter personal altora și/ sau le putem transfera pe plan internațional;
 • modul în care vă protejăm informațiile cu caracter personal;
 • drepturile dvs. cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal;
 • ce trebuie să faceți dacă nu doriți să ne furnizați informațiile dvs. cu caracter personal; și
 • modul în care folosim cookie-urile și unde să găsiți informații suplimentare

Cu toate acestea, dacă aveți în continuare întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, ne puteți contacta:

prin e-mail: dpo@medochemie.com

prin telefon: 00357 25 867600

Medochemie, în conformitate cu cele opt principii de confidențialitate pentru respectarea GDPR, atunci când colectează, prelucrează și gestionează informații cu caracter personal, se angajează ca datele:

 • să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în ceea ce privește cu persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”);
 • să fie colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod care este incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice nu va fi considerată incompatibilă cu scopurile inițiale („limitarea scopului”) în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), ;
 • să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”);
 • să fie exacte și, acolo unde este necesar, să fie actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt colectate și/ sau sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („acuratețe”);
 • se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate. Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade mai lungi, în măsura în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva implementării tehnicilor și organizațiilor corespunzătoare. măsurile solicitate de prezentul regulament pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate („limitarea stocării”);
 • să fie procesate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate („integritate și confidențialitate”).
 • să fie transferate spre procesare către o țară terță sau către o organizație internațională numai dacă condițiile stabilite în Politica de confidențialitate a Medochemie sau în Regulile corporative obligatorii (denumite în continuare „BCR”) sunt respectate de către operator și procesator („Transfer”) .
 • păstrate de Medochemie cad în propria răspundere, iar Medochemie, în calitate de operator, va fi responsabil și va putea demonstra conformitatea cu GDPR („Responsabilitate”).​

Această politică de confidențialitate și cookie-uri se aplică numai site-ului principal Medochemie (www.medochemie.com) și site-urilor de țară unde Medochemie are reprezentanțe și nu și diverselor site-uri separate către care puteți fi redirecționat.

Utilizând www.medochemie.com și/ sau trimițându-ne orice informații cu caracter personal, sunteți de acord cu utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile acestei politici de confidențialitate și cookie-uri.

Această politică de confidențialitate și cookie-uri se aplică numai informațiilor obținute de noi și nu și informațiilor obținute și/ sau divulgate de dvs. către terți.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Medochemie colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal numai în conformitate și în baza legală prevăzută în GDPR, deoarece acestea sunt aplicabile în fiecare caz:

Consimţământ

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legitimă dacă urmează consimțământul dvs. neechivoc și expres și este în scopurile pentru care datele dvs. sunt colectate. Consimțământul dvs. poate fi luat fie în scris, fie electronic.

Pentru executarea unui contract

Prelucrarea datelor este permisă dacă este necesară pentru executarea unui contract la care dvs., ca persoană vizată, sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dvs., înainte de încheierea unui contract, inclusiv, dar fără a se limita la cazul unei depuneri electronice de angajare.

Pentru respectarea obligațiilor legale ale Medochemie

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul respectării legilor și/ sau regulamentelor naționale și/ sau europene și/ sau internaționale și numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară și în limitele prevăzute în normele menționate.

Pentru protecția intereselor vitale ale persoanei vizate și/ sau ale oricăror terțe părți afectate

La fel ca în cadrul activității noastre, Medochemie se ocupă de medicamente și/ sau produse medicale și/ produse secundare și/ sau produse farmaceutice și/ sau altfel, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară pentru a vă asigura sănătatea și siguranța și/ sau sănătatea și siguranța altora. Astfel, Medochemie are dreptul de a prelucra datele dvs. numai în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru asigurarea protecției intereselor dvs. vitale.

În scopul intereselor legitime urmărite

Prelucrarea datelor este justificabilă dacă este necesar ca Medochemie să urmărească un interes legitim, cu condiția să nu înlocuiască drepturile fundamentale ale persoanei vizate.

CONFIDENȚIALITATE

Colectarea și utilizarea informațiilor

În timpul utilizării site-ului nostru, vă putem cere să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi utilizate pentru a vă contacta sau pentru a vă identifica. Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la, numele, prenumele, data nașterii, adresa.

Ca parte a completării unei cereri online și/ sau a formularelor de contact disponibile pe site-ul nostru, toate datele divulgate nouă vor fi stocate pe site-ul nostru care este găzduit de Microsoft Inc. De asemenea, toate datele furnizate vor fi colectate într-un e-mail și ne vor fi trimise prin intermediul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) de către SendGrid Services.

Suntem siguri că toate măsurile necesare au fost luate de către operatorii de date intermediari pentru ca aceștia să respecte pe deplin prevederile legislației europene și locale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Opțiunea de depunere a unei cereri de angajare

În cazul în care alegeți să utilizați opțiunea de depunere a unei cereri de angajare a site-ului, vă vom solicita să ne furnizați date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, numele dvs., adresa, numărul de telefon și numărul de identificare. În plus, vă vom solicita să încărcați o copie a CV-ului dvs.

Aceste informații vor fi trimise către serverele noastre gazdă, care sunt găzduite de Microsoft Inc. și vor fi apoi transmise către departamentul corespunzător al Medochemie, după cum este descris mai sus, responsabil de prelucrarea informațiilor furnizate. Acesta este, de obicei, Departamentul de Resurse Umane din Medochemie, dar acest lucru poate varia.

Departamentul nostru de resurse umane sau departamentul corespunzător din Medochemie va primi și revizui informațiile furnizate lor prin e-mail și va stoca toate aceste informații la nivel local pe computerele sale, pe care luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că sunt protejate. Comunicarea serverului nostru SMTP este protejată de TLS (uneori cunoscut sub numele de SSL), ceea ce înseamnă că conținutul e-mailului este criptat folosind un cifru înainte de a fi trimis pe internet.

Dacă se fac copii pe hârtie ale informațiilor menționate, acestea vor fi păstrate în fișiere aflate în departamentul de resurse umane, cu acces numai pentru membrii departamentului, conducerea Companiei sau persoane fizice care pot fi autorizate să aibă acces la aceste informații.

Utilizarea acestor date

Vom prelucra intern informațiile furnizate nouă pentru a determina corespondenței dvs. pentru poziția pentru care ați aplicat. Utilizarea acestor informații se va face în cazul în care dorim să vă contactăm în legătură cu cererea dvs.

Prin depunerea unei cereri la Medohemie, sunteți de acord ca informațiile dvs. să fie păstrate de Medochemie pentru o perioadă de șase (6) luni de la finalizarea procesului de recrutare pentru postul pentru care ați candidat. În cazul în care doriți ca Medochemie să vă păstreze informațiile cu caracter personal pentru viitoare poziții, trebuie să consimțiți în mod expres ca Medochemie să vă păstreze înregistrările și/ sau datele cu caracter personal pentru o perioadă de treizeci (30) de luni. La finalizarea oricăreia dintre cele două perioade menționate mai sus, Medochemie va șterge toate informațiile cu caracter personal furnizate de dvs.

Nu vom folosi, vinde sau pune la dispoziție în alt mod sau distribui astfel de informații unor terțe părți și/ sau entități din afara grupului de companii Medochemie.

Contactați-ne - Formular de întrebări generale

În cazul în care doriți să ne contactați utilizând formularul de contact de pe pagina „Contactați-ne”, datele pe care le furnizați vor fi stocate de acest site găzduit de Microsoft Inc. Ulterior, datele vor fi transmise Biroului Central al Medochemie, așa cum este descris de mai sus, și vor fi distribuite ulterior către departamentul sau persoana corespunzătoare din cadrul organizației. Informațiile cu caracter personal incluse în acestea vor fi stocate pe serverele noastre pentru o perioadă de șase (6) luni de la data trimiterii și vor fi ulterior șterse.

Informații medicale și farmacovigilență

Vă rugăm să rețineți că Medochemie înregistrează informații legate de reclamațiile raportate pentru un produs și reacțiile adverse suspectate din motive de siguranță a pacienților și pentru a respecta legile relevante și aplicabile și/ sau Regulamentele europene și/ sau internaționale și/ sau directivele și/ sau obligațiile care decurg din și/ sau referitoare la sfera lucrărilor Medochemie și/ sau solicitate de către agențiile locale, europene și internaționale relevante.

Dacă sunteți un pacient care raportează un eveniment advers, Medochemie poate obține date cu caracter personal sensibile despre dvs., inclusiv detalii despre sănătatea dvs. fizică sau mentală, ca parte a procesului de raportare și de urmărire a cazului de efecte secundare pe care l-ați raportat. Astfel de informații (inclusiv date cu caracter personal sensibile) vor fi furnizate de dvs. și sunt utilizate de noi în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile pentru a asigura standarde înalte de calitate și siguranță a asistenței medicale și a produselor sau dispozitivelor medicale și, în special, pentru a susține obligațiile legale și de reglementare ale Medochemie privind raportarea efectelor secundare asociate cu produsele sale.

Datele vor fi puse la dispoziția Departamentului de Farmacovigilență al Medochemie și pot fi distribuite în cadrul organizației la alte departamente la care se referă. Datele pot fi distribuite Agenției Europene a Medicamentului și altor agenții naționale pentru a ne îndeplini obligațiile legale. Medochemie va stoca datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legile locale și cu politica de păstrare a companiei atât timp cât este necesar pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru a stabili, exercita sau apăra pretențiile legale. Când datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în aceste scopuri, datele cu caracter personal vor fi șterse în siguranță. Acest lucru poate însemna că datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de Medochemie timp de câțiva ani, în funcție de scopul și necesitatea prelucrării acestor date. Prin trimiterea unui raport de farmacovigilență către Medochemie, sunteți de acord ca informațiile dvs. să fie păstrate de Medochemie conform celor de mai sus.

Aveți dreptul de a accesa datele păstrate prin trimiterea unui e-mail la dpo@medochemie.com și să solicitați modificări dacă nu sunteți de acord, dar nu este posibil să solicitați ștergerea acestor date.

Informații colectate referitoare la minori sub 16 ani

În cazul în care persoana care își transmite informațiile cu caracter personal către Medochemie are sub 16 ani, Medochemie va solicita acordul părintelui sau al tutorelui legal al minorului.

Cum stocăm informațiile dvs.

Toate informațiile sensibile și datele cu caracter personal pe care le obține Medochemie sunt stocate pe serverele/ baza noastră de date locale și toate măsurile rezonabile au fost luate de Medochemie pentru a se asigura că aceste date sunt păstrate în siguranță în timp ce sunt stocate și/ sau prelucrate. Informațiile distribuite în cadrul organizației vor fi accesibile doar conducerii superioare a Medochemie și/ sau personalului căruia i-au fost furnizate aceste informații.

Toate informațiile tipărite pe hârtie sunt păstrate în fișiere stocate local de către persoana autorizată să aibă acces la astfel de informații și/ sau de către managerul corespunzător al Medochemie.

Verificări și controale stricte sunt în vigoare pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal furnizate nouă sunt accesate și furnizate numai persoanelor autorizate și sunt prelucrate numai în scopul în care aceste informații au fost furnizate.

Alte garanții și procese legate de colectarea, păstrarea, prelucrarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal sunt incluse în BCR-urile Medochemie.

Server-ul site-ului

Site-ul nostru este găzduit de Microsoft Inc. De asemenea, informațiile furnizate pe site-ul nostru sunt distribuite unei companii terțe care colectează toate informațiile colectate pe site-ul nostru și le distribuie către Medochemie.

Am luat măsuri pentru a ne asigura că toți procesatorii de date cu caracter personal care obțin informații furnizate către Medochemie sunt pe deplin conforme cu GDPR.

Cum să vă accesați informațiile cu caracter personal și alte drepturi de gestionare a acestor informații

Aveți următoarele drepturi cu privire la informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.:

Dreptul dvs. de a fi informat și de a accesa informații

Suntem transparenți în ceea ce privește modul în care colectăm și procesăm informațiile cu caracter personal și scopurile pentru care intenționăm să le folosim.

Suntem obligați, în cazul în care ne solicitați să facem acest lucru, să vă oferim o copie a tuturor informațiilor dvs. cu caracter personal pe care le deținem și să vă informăm dacă aceste informații sunt procesate în orice problemă sau formă. Dacă solicitați, vă putem furniza copii ale tuturor informațiilor pe care le deținem în legătură cu dvs.

Dreptul dvs. de a corecta informațiile

În cazul în care informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați.

Dreptul dvs. de a fi „uitat”

Ne puteți solicita să eliminăm informațiile dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care nu mai avem nevoie de ele.

Dreptul dvs. de a restricționa informațiile

Puteți să ne cereți să „blocăm” sau să încetăm prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care contestați acuratețea informațiilor cu caracter personal sau vă opuneți prelucrării noastre. Cu toate acestea, nu ne va împiedica să stocăm informațiile dvs. cu caracter personal. Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție.

Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Începând cu data de 25 mai 2018, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat (într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat) și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm către un terț la alegerea dvs..

Dreptul dvs. de a obiecta

Puteți să ne cereți să nu mai prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal și vom face acest lucru, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legale convingătoare pentru prelucrare.

Informațiile suplimentare referitoare la drepturile dvs. ca persoană vizată, precum și orice formulare și documente necesare care trebuie prezentate în legătură cu cererile care decurg din drepturile de mai sus și procedurile sunt disponibile în Manualul privind drepturile persoanei vizate al Medochemie.

Gestionarea cererilor dvs. pe baza exercitării drepturilor menționate anterior este gratuită, cu condiția ca cererile dvs. să nu fie vădit nefondate și/ sau excesive. În cazul în care solicitările dvs. sunt nefondate și/ sau excesive, Medochemie are dreptul să aplice o taxă rezonabilă pentru costul suportat.

În cazul puțin probabil în care există o încălcare a datelor cu caracter personal, Medochemie va notifica fără întârziere nejustificată persoanele vizate afectate și autoritatea competentă pentru protecția datelor despre încălcarea securității.

În cazul unei încălcări din partea noastră sau în cazul în care sunteți nemulțumit de modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal contrar prevederilor GDPR, puteți trimite o reclamație cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal la autoritatea pentru protecția datelor sau instanță.

Operator de date

Operatorul de date al acestui site este: Medochemie Limited, o societate privată cu răspundere limitată cu numărul de înregistrare HE7761, al cărui sediu social și operațional este în 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011, Limassol, Cipru.

 

Responsabil cu protecția datelor

Dna Giota Andreou

Telefon: 00357 25 852609

E-mail: dpo@medochemie.com

COOKIES

Browsere precum Internet Explorer, Firefox, Google Chrome sau echivalente, sunt programe utilizate pentru a accesa orice pagină web și a naviga prin ele.

Cookie-urile sunt cantități mici de text pe care site-urile le trimit browserului dvs. pentru a-l ajuta să navigheze prin pagini, care adesea includ un identificator unic anonim. Când vizitați un site , un computer solicită computerului dvs. sau dispozitivului dvs. mobil permisiunea de a stoca acest fișier pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil și de a accesa informațiile de pe acesta. Acestea permit proprietarului site-ului să vă distingă de ceilalți utilizatori ai site-ului.

Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor includ data și ora vizitelor, modul în care utilizați site-ul, dacă ați mai fost pe site și ce site v-a trimis către pagina web.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri de performanță pentru a monitoriza modul în care este utilizat site-ul. Toate informațiile sunt stocate într-o formă anonimă și niciun fel de date cu caracter personal nu sunt capturate automat de acest site.

Utilizăm cookie-uri de performanță pe site-ul nostru pentru:

A ajuta Medochemie să îmbunătățească site-ul prin a înțelege ce pagini sunt populare;

A identifica și corecta erorile;

A furniza statistici despre modul în care este utilizat site-ul nostru, astfel încât să putem îmbunătăți site-ul; și

A monitoriza eficiența marketingului nostru.

Aceasta înseamnă că putem colecta informații despre computerul dvs., inclusiv adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, dar fără informații sensibile despre dvs., cum ar fi numele dvs., adresa sau data nașterii. Acestea sunt date statistice utilizate pentru a analiza tiparele de navigare ale utilizatorilor pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care vizitatorii folosesc site-ul și nu identifică nicio persoană.

Cookie-urile nu pot fi executate ca cod sau utilizate pentru a trimite viruși și nu ne pot permite să accesăm hard disk-ul dvs. Nu putem citi nicio informație de pe hard diskul dvs., chiar dacă stocăm cookie-uri acolo.

În cazul în care nu doriți să primiți cookie-uri în timp ce navigați pe site-ul nostru, puteți modifica setările browserului și/ sau ale dispozitivului mobil, astfel încât să vă anunțe când primiți cookie-uri, așa cum este stabilit mai jos.

Datele generate prin intermediul cookie-urilor de pe site-ul Medochemie pot fi utilizate în diverse scopuri, inclusiv următoarele:

Strict necesar

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să navigați pe site și să utilizați caracteristicile acestuia, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale site-ului. Dacă decideți fie să refuzați consimțământul, fie să blocați ulterior cookie-urile, este posibil ca unele caracteristici ale site-ului să nu funcționeze corect și este posibil să nu puteți accesa tot sau o parte din site.

Performanţă

Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc un site, de exemplu, ce pagini accesează vizitatorii cel mai des și dacă primesc mesaje de eroare. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți modul în care funcționează un site web în versiunile viitoare.

Funcționalitate

Aceste cookie-uri permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faceți, cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați și să ofere o experiență personală îmbunătățită.

Nu permitem unor terțe părți să facă publicitate pe site-ul nostru, dar nu putem controla agenții de publicitate autorizați de furnizorii de servicii de internet să facă publicitate în timp ce navigați pe internet.

Medochemie este obligată prin lege să obțină consimțământul dvs. pentru toate tipurile de cookie-uri pe care le plasăm, altele decât cele care sunt „strict necesare”.

Cum vă puteți gestiona cookie-urile?

Puteți afla mai multe despre cum să vă gestionați cookie-urile accesând funcția Help a browserului dvs., setările dispozitivului dvs. mobil sau puteți vizita www.aboutcookies.org, care oferă informații detaliate despre gestionarea cookie-urilor în browserele populare. Medochemie nu are legătură în niciun fel cu acest site și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestuia sau altfel.

Vă rugăm să rețineți că orice modificări efectuate în browserul dvs. atunci când vine vorba de cookie-uri nu vor afecta numai cookie-urile de la www.medochemie.com, ci și toate celelalte site-uri pe care le vizitați, cu excepția cazului în care sunt luate măsuri pentru a specifica de la ce site-uri doriți să blocați cookie-urile. Dacă decideți să blocați cookie-urile, orice preferințe asociate cu acel site web se vor pierde.

Google Analytics

Google Analytics este un instrument de analiză web care ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru. Google Analytics ne permite să vizualizăm o varietate de rapoarte despre modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru, astfel încât să îl putem îmbunătăți.

Google Analytics folosește cookie-uri originale pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru. Apoi folosim informațiile pentru a compila rapoarte și pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim site-ul.

Google Analytics colectează informații în mod anonim, ceea ce ne face să nu vă putem identifica. Raportează site-ului tendințele fără a identifica vizitatorii individuali. Mai multe informații despre Google Analytics se găsesc în Ghidurile pentru dezvoltatori al Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a vă afecta modul în care vizitați site-ul nostru - pentru mai multe informații despre renunțarea sau urmărirea de către Google Analytics pe toate site-urile pe care le utilizați, vizitați pagina Google Analytics Opt-Out.

Considerăm că Google este un terț procesator de date pe deplin în conformitate cu legislația europeană și locală.

Utilizarea site-ului nostru indică faptul că acceptați utilizarea cookie-urilor noastre. Dacă le dezactivați, nu putem garanta cum va funcționa site-ul nostru.

Alte site-uri

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri către grupul de companii Medochemie. Această politică de confidențialitate se aplică tuturor site-urilor ale grupului de companii Medochemie.

În cazul în care se face redirecționarea către un site web al unei terțe părți, rețineți că această politică de confidențialitate și cookie-uri nu se va aplica. Alte site-uri web vor avea propriile politici de confidențialitate.

DIVERSE

Securitate

Securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, nu putem garanta securitatea absolută a acestora.

În cazul unei încălcări, ne angajăm să o raportăm autorităților competente și să vă informăm cât mai curând posibil și/ sau după cum se prevede în GDPR.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Această politică de confidențialitate și cookie-uri este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 și va rămâne în vigoare, cu excepția oricăror modificări ale prevederilor sale viitoare, care vor fi în vigoare imediat după publicarea pe această pagină.

Ne rezervăm dreptul de a face upgrade sau de a modifica politica noastră de confidențialitate și cookie-uri în orice moment și ar trebui să verificați periodic această politică de confidențialitate și cookie-uri. Utilizarea în continuare a site-ului după ce postăm orice modificări ale politicii de confidențialitate și cookie-uri pe această pagină, va constitui recunoașterea modificărilor și consimțământul dvs. de a respecta și de a fi obligat de politica modificată de confidențialitate și cookie-uri.

Prevederile acestui document nu sunt exhaustive, iar Medochemie va asigura în orice moment respectarea deplină a GDPR. În cazul în care o prevedere este sau poate fi în viitor în contradicție cu prevederile legislațiilor locale și europene, aceste dispoziții nu vor fi respectate, iar legislația va prevala.

Medochemie Romania SRL

20 mai 2018